Translate

jueves, 25 de febrero de 2016

Els valors afegits estan en les persones

Re Empren

  1. Afirmem  el dret de totes les   persones a desenvolupar tot el seu potencial i posem a la seva disposició eines, experiències i coneixements 


orienta't

Es tracta de ....,

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius. de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització


obtindrà una avaluació de  l'equip de Mentors  sobre:
 Oportunitat, Definició, Viabilitat, Originalitat, Innovació, 
 també un punt de vista sobre  possibles passes a seguir:  
aliancesrecolzaments i suports 
Xarxa Re Activad'Or  
juristes bancaris gestors i seniors faciliten  
Assessoria Acompanyament i Orientació a aquells que volen aprofitar el marc que proposa la llei de segona oportunitat
e Business Managment : despertador de sinergies en els territoris i els sectors...

Pren te un Quit Qat i Re Empren amb la llei de la segona oportunitat a la mainvertir en les persones dels Bars i restaurants

Les persones
Les persones les socies i els socis Les persones  directives i directius  Les persones encarregades i els encarregats Les persones  del “back office” Les persones del front office

Aquest any toca invertir en Les persones

Aquest any toca invertir en Les persones

les persones que hi col·laboren i  que treballen fora de la organitzación, els clients dels "nostre negoci personal"