Translate

jueves, 25 de febrero de 2016

Els valors afegits estan en les persones

Re Empren

  1. Afirmem  el dret de totes les   persones a desenvolupar tot el seu potencial i posem a la seva disposició eines, experiències i coneixements 


orienta't

Es tracta de ....,

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius. de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització


obtindrà una avaluació de  l'equip de Mentors  sobre:
 Oportunitat, Definició, Viabilitat, Originalitat, Innovació, 
 també un punt de vista sobre  possibles passes a seguir:  
aliancesrecolzaments i suports 
Xarxa Re Activad'Or  
juristes bancaris gestors i seniors faciliten  
Assessoria Acompanyament i Orientació a aquells que volen aprofitar el marc que proposa la llei de segona oportunitat
e Business Managment : despertador de sinergies en els territoris i els sectors...

Pren te un Quit Qat i Re Empren amb la llei de la segona oportunitat a la mainvertir en les persones dels Bars i restaurants

Les persones
Les persones les socies i els socis Les persones  directives i directius  Les persones encarregades i els encarregats Les persones  del “back office” Les persones del front office

Aquest any toca invertir en Les persones

Aquest any toca invertir en Les persones

les persones que hi col·laboren i  que treballen fora de la organitzación, els clients dels "nostre negoci personal"

les lliçons del congres de enguany 


Els seguidors i les seguidores ...... que en treuen ?????

Els expositors  
.... tenen en Barcelona una marca de prestigi i presencia internacional

Els mitjans de comunicació 
.... disposen de continguts de interes internacional 

Els governants 
...... tenen la oportunitat de incrementar els seus contactes i la seva presencia en els mitjans de comunicació i aprofiten per enviar els seus missatges 

Els visitants 
....... de tot el mon veuen en la fira una gran concentració de novetats i firmes que els mantenen al dia i els generen sinergies en els negocis , en els eqsistemes de  relacions de  interes i els faciliten la orientació de les seves estratègies

Els seguidors i les seguidores ...... que en treuen ?????

dones i homes , joves i gransautònoms, empresaris i profesionals curiosos i innovadors de mena   
dels sectors de serveis , salut, turisme, automoció, restauració   
dels barris de Barcelona, Girona Tarragona i Lleida 
de les comarques del area metropolitana de BCN Girona Tarragona i Lleida 

Els que hi viuen i treballen, els que visiten , inverteixen i promouen en catalunta , els qui acostumen a passar les vacances, els que estimem Catalunya que hem tret del Mobile World Congres de 2012 2013 2014 2015 ? i en 2016 ? 


Tothom pot adquirir el hàbit de “treballar en el núvol” fent  servir la xarxa de forma practica i ùtil

Tothom pot fer servir les eines gratuïtes i de baix cost que hi ha “darrera la xarxa “

Tothom te el dret i el deure de aprofitar les oportunitats que ofereix internet per comunicar mes i millor per guanyar eficàcia en compartir mes i mes fàcilment i per cooperar mes

Tothom te dret un despertar i el seu potencial ....... Andreu Campanario Ponga

Tothom vol una gran campanya de alfabetització  

Ètica Emocional Tecnològica Comercial 

La nostra Missió.- 

 facilitar eines per desenvolupar el dret de totes les persones a assolir el seu potencial 


Afirmem i Animem a despertar  !!!!!  el dret de totes les persones a desencadenar el seu potencial i posem a la seva disposició eines que ho faciliten . Tambe afirmem el dret de totes les persones a la pau i convidem tothom  a construir-la , cada dia, amb idees, ingeni i mes comunicació 


Atol On es i Mare es la primera actuació de la campanya Orientat i Re Empren  Obre Autoevaluad'OR en el Casal d'Estiu de Castell - Platja d'Aro S'Agaró

A .... Actitud E .... Engrescar se i Engrescar I ......Imaginat el futur O .... Optimisme Inspiradors ... LOU TICE , SEATTLE ‎‎(WA- USA) Transició

L'aplicació dels nostres programes i serveis facilita a  les persones a reconèixer la seva capacitat de triar , de ser protagonistes del seu  creixement, de ser persones respectuoses de la llibertat personal i de obtenir constantment satisfaccions al caminar cada dia per els camins l'excel·lència personal generem i compilem Idees per el consens Acords i Convenis